Over de club

Hoe het allemaal begon…..

De wielersport is al vele decennia lang vergroeid met Vlaanderen. Het zit als het ware in de knoken en de genen van de Vlamingen. Vlaanderen bracht grote wielergoden voort! Niet te verwonderen dat dit fenomeen ook leeft in onze eigen streek Klein-Brabant en meer specifiek in Breendonk op de rand van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wij mogen heel fier zijn op de vele bekende en minder bekende wielergrootheden uit ons eigen dorp en streek.

Niet te verwonderen dat in dergelijke leefwereld en sterk gebonden aan het sociale dorpsleven, ook in Breendonk een wielertoeristenclub boven de doopvont werd gehouden.

De telg kreeg de veelzeggende naam: ’t Veloke.  12 jaar lang werd er hard gewerkt aan de uitbouw van deze club. De impact van deze club op de huidige club kunnen we best illustreren met het feit dat deze naam tot op heden door sommige leden nog af en toe gebruikt wordt. Aan dit schone verhaal van recreatief fietsen volledig in harmonie met de tijdsgeest en mogelijkheden van toen kwam plots een einde of toch niet? Het zit in onze genen weet je wel!

Enkele jaren gingen voorbij en velen bleven op hun wielerhonger zitten. Maar zoals het zo dikwijls gaat in Vlaanderen en zeker in Breendonk waar den “Duvel rijpt” werd tussen pot en pint op 1 februari 1991 door het toedoen van enkele oud leden van wielertoeristenclub ’t Veloke en enkele leden van de voetbalclub Blijf Jong de nieuwe huidige club gesticht. We kunnen haast spreken van een hernieuwde start.
De nieuwe telg was geboren en kreeg de welluidende naam De Breendonkse Trappers mee.

Groepsfoto van de trappers in het oprichtingsjaar 1991
De Trappers in 1991