Het bestuur

Voorzitter: Erik Matthys

 • leidt het dagelijkse bestuur
 • leidt de vergaderingen met agenda zoals bestuurs- en plenaire vergaderingen
 • toezicht op het huishoudelijke reglement
 • behandeling van klachten door leden
 • banktoezicht en 2de handtekening
 • zijn belangrijkste taak is zorgen dat iedereen zich goed voelt bij onze club!
 • rittenkalender A + B + C
 • 3-daagse fietstocht
 • eventuele wijzigingen aan ritten in de loop van het seizoen of voorstellen van clubleden

Secretaris: Pieter Siebens

 • lid van het dagelijkse bestuur
 • het maken van de notulen tijdens vergaderingen
 • algemene administratie met betrekking tot de leden
 • zorgt dat de vereniging wettelijk in orde blijft door de wetgeving op te volgen
 • verspreiding nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • fietsverzekering
 • contactpersoon voor alle e-mail verkeer

Penningmeester: Jef Goossens

 • lid van het dagelijkse bestuur
 • beheert de financiën en de kas
 • begrotingen
 • financiële verslagen
 • presenteren van de transacties (ontvangsten en uitgaven)
 • public relations
 • foto’s en beheer ervan
 • website + FB

Kristel Goossens

 • eetdagen

Anneleen Meersmans

 • 2- en 3-daagse hotels
 • openingsbrunch + slotsouper

Marc Faresyn

 • kledij

Contacteer het bestuur

via: bestuur@wtcbreendonksetrappers.be