Beste Fietsvrienden,

Na 2 weken samen rijden zijn we terug bij af.

Aangezien we ons aan de nieuwe regels moeten houden vanaf nu zaterdag, gaan de geplande zondag ritten dus niet door.

De regels gelden tot en met 25 april, dit wil zeggen dat de eerst mogelijke ritten op woensdag 28 en donderdag 29 april kunnen worden gereden. Zoals je ondertussen wel weet is dit met enig voorbehoud.

We hebben nu tijd om routes te verkennen, om bij te trainen, om die laatste coronakilo’s af te werpen.

Blijf fietsen!

En hou het gezond!

Het bestuur

Maar zoals Johan Cruijff (vandaag 5 jaar overleden) ons wist te vertellen:

Start seizoen 2021

Vanaf 8 maart mogen we terug in groep fietsen! 

Hetzij nog met enkele beperkingen, maar we gaan het toch doen. 

Hierbij een uittreksel van de website van sport.vlaanderen.be:

Update 7 maart 2021  – Op basis van het ministerieel besluit van 7 maart 2021 zijn dit de basisregels voor sportactiviteiten vanaf 8 maart. De voornaamste wijzigingen die ingaan op 8 maart zijn dat wat voorheen kon met maximum 4 personen, nu kan met maximum 10 personen. 

Outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij. 

Dus we mogen fietsen in groepjes van 10 personen indien we de anderhalve meter regel respecteren. 

Ook blijven de regels gelden die we vorige keer ook afgesproken hadden: 

 • namelijk niet rochelen, snuiten, speken of op een andere manier lichaamssappen door de groep jagen. 
 • altijd een mondmasker bijhebben. 
 • -thuisblijven als je je ziek voelt. 
 • indien er iemand pech heeft, niet allemaal mee die band willen vervangen.
 • geen drinkbussen uitwisselen. 

Er dient wel terug ingeschreven te worden via https://forms.gle/BAgSxME9rL9fuaC38.
We spreken nog steeds op de vertrouwde plaats af, we vragen wel om voldoende afstand te houden en eventueel al een beetje per rit te gaan staan.

Indien je denkt dat je nog een toffe rit hebt, laat maar weten.

Houd er wel rekening mee dat we (indien ze er zijn) op de fietspaden moeten fietsen. 

Sportieve groeten, 

Erik, Anneleen, Kristel, Marc, Jef, Pieter 

Eet & Praat Café De Vijfhoek

Beste leden,
Na een positief en constructief gesprek met de nieuwe eigenaars / uitbaters Nena & Benji van Café De Vijfhoek kunnen wij u meedelen dat onze fietsclub nog steeds van harte welkom is met alle faciliteiten als ten tijde van Elke.
Dus dat wil zeggen dat ons clublokaal nog steeds De Vijfhoek is.
Na de avondritten mogen wij ook onze fietsen plaatsen op hun privé terras.
Elke & Viviane bedankt voor de jarenlange gastvrijheid en het gaat jullie goed!
Wij wensen Nena & Benji alle succes!!!

Er was eens …………….

Het klinkt misschien als een sprookje, maar we mogen eindelijk terug in groep fietsen. Het was al eerder toegelaten, maar we hebben deze boot met het bestuur en in samenspraak met de andere Klein-Brabantse fietsclubs nog even afgehouden.

Maar nu is de kogel door de kerk! Vanaf komende woensdag 10 juni starten we terug met groepsritten. Deze zullen niet hetzelfde verlopen als enkele maanden terug, maar indien we allemaal ons best een beetje doen, moet dit zeker lukken.

Uiteraard zitten we met enkele verplichtingen en afspraken die we moeten naleven. Deze worden hieronder opgesomd.

 1. Er zal wekelijks een formulier via mail (of via deze link) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKLFTMM-bN89g2Rkwtt637MjFBu1tavMn_1xmpSc-sPML5uQ/viewform?usp=pp_url   komen waarop je moet aanduiden welke ritten je die week zou meerijden. Dit is om ons al een goed zicht te kunnen geven op het aantal aanwezigen. Hierdoor kunnen we eventueel te grote groepen al opsplitsen (maximum 20 personen). We vragen dus nadrukkelijk om die mail in te vullen, indien je niet ingeschreven bent via mail kan het zijn dat je niet mee kan vertrekken.
 1. In dit formulier wordt ook gevraagd of je eventueel wegkapitein wilt zijn. Per 20 personen hebben we 2 wegkapiteins nodig. Deze dienen erop toe te zien dat de onderlinge afstand tussen de fietsers worden gerespecteerd. We stellen voor dat de ritverantwoordelijke alvast de wegkapitein vooraan kan zijn.Als je wordt aangesproken door één van de wegkapiteins, dan dient er naar zijn advies te worden geluisterd. Indien er geen 2 wegkapiteins zijn per 20 personen, wordt er niet vertrokken!
 2. Aan onze startplaats dient er rekening te worden gehouden met de onderlinge afstand. Ga dus niet vlak bij elkaar staan en kom geen 15 minuten op voorhand toe.
 3. De starturen van de ritten zijn ook lichtjes aangepast om de onderlinge afstand te kunnen bewaren, deze worden vermeld in het invulformulier. Indien er teveel volk is om de woensdag- of donderdagrit in 1 keer te laten vertrekken dan zal deze worden opgesplitst in meerdere groepen die dan vertrekken met 10 minuten tussen.
 4. We vragen van jullie voorlopig ook enige flexibiliteit in verband met de kalender, er staan tevens nog voldoende data open om zelf een rit te begeleiden. Indien je kandidaat bent mag je dit gerust laten weten.
 5. Er mag geen materiaal worden gedeeld, dus neem zelf reservemateriaal, eten en drinken mee. Als de volgwagen mee is dan mag het materiaal van de club uiteraard worden gebruikt.
 6. De snot-rockets worden niet meer gelanceerd. Indien je moet snuiten, rochelen of andere lichaamssappen wilt uitstoten, dan dient dit in een zakdoek te gebeuren.
 7. Breng geen niet-leden mee. Achteraf kunnen potentiele leden wel aansluiten maar momenteel kan het niet.
 8. Indien je ziek bent blijf je thuis!
 9. En als laatste, gebruik je gezond verstand!

We beschouwen de komende weken als een test.

Als we merken dat de regels niet worden nageleefd, kunnen we besluiten om de clubritten opnieuw op te schorten. De verantwoordelijkheid om dit te doen slagen, ligt bij ieder van ons!

Zoals jullie wellicht weten, opent ook de horeca opnieuw zijn deuren en is het fijn dat we Elke opnieuw kunnen steunen door na de rit iets te drinken. Hopelijk kan dat op het terras want dat betekent dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. We zouden willen vragen om ook hier de regels te respecteren en vb. met niet meer dan 10 personen aan een tafel te zitten.

Beste leden,

Zoals we beloofden in ons vorig bericht zijn we gisteren in overleg gegaan met de andere Klein-Brabantse fietsclubs*, enkele schepenen, dokter Jitse Maes en Marc Peeters van fietsongeval.be.

Tijdens dit overleg ging het over het medische en het juridische aspect.

 1. Het medische aspect werd ons toegelicht door dokter Maes, hij duidde meteen het grootste probleem aan, namelijk de fysieke afstand die gehandhaafd dient te worden op de fiets. In de breedte kan dit misschien nog lukken op de bredere wegen, maar in de lengte dient er 20 tot 30 meter** gelaten te worden om veilig te kunnen rijden.
  Je kan de verspreiding van het virus ook niet tegenhouden in groepen van 20 personen. Hieruit volgt nog een ander onaangenaam aspect, stel dat je met 20 personen fietst en er wordt dan iemand positief getest, dan dient achteraf heel de groep en alle afzonderlijke bubbels (ook de familieleden) 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit betekent dan: binnenzitten en niet (alleen) gaan fietsen.
  Het feit dat alle fietsclubs met een groot generatieverschil zitten is ook nog een risicofactor.
 2. Juridisch werden we geïnformeerd door Marc Peeters van fietsongeval.be. Zijn bevindingen waren dat er wel erg veel tegenstrijdigheden zijn tussen de zaken die nu worden geformuleerd en de Belgische wetgeving.
  Vlaams minister Weyts stelde bijvoorbeeld voor om met 1 wegkapitein te werken om alles in de gaten te houden, maar volgens de Belgische wetgeving heb je bij groepen vanaf 15 personen minstens 2 wegkapiteins nodig.
  Een ander voorbeeld is hoe de verzekering (“De miserie begint als er iets gebeurt.”) een zondagse rit gaat bekijken, indien deze wordt bekeken als een training dan is er geen probleem, maar als men oordeelt dat dit een recreatieve rit is, dan is de club in overtreding.

We zijn tot het besluit gekomen dat we in Klein-Brabant ons gezond verstand gaan laten zegevieren en onze gezamenlijke ritten al minstens opschorten tot 8 juni. We zullen zien wat de tijd brengt.

We vragen van jullie begrip en geduld, maar denk ook aan de wijze woorden uit het legendarisch “You never walk alone” van Gerry & The pacemakers:

“At the end of a storm
There’s a golden sky
And the sweet silver song of a lark”.

Zodra onze startdatum is vastgelegd, zullen we je onmiddellijk op de hoogte stellen.

We hopen iedereen in een goede gezondheid op de fiets tegen te komen op het einde van deze helse rit.

Met vriendelijke doch afstandelijke groeten,

Het bestuur

P.S. : Blijf vooral fietsen op een verantwoorde en legale manier.

* Snelvoeters, WIK ’70, WVC Scheldetrappers, Cariab Cycling Team, Hartvrienden, Belly’s, Muddevils, Puurcycling, Merckxboys, WTC America, WTC 2000, KWB Oppuurs, Loltrappers, Bikingladies, Kliekske, Willaert-Van Boom en Duvelspurters

Afhaal-Trapperspasta 2020

Aandacht! Aandacht!!

UPDATE – VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: ER IS GEWONE SPAGHETTI SAUS EN VEGGIE SAUS!!!
Belangrijke datum om te noteren!!
Hallo allemaal, wegens het corona virus zal ons jaarlijkse steakfestijn dit jaar niet plaats vinden op 9 + 10 mei!
Creatief als we zijn organiseren we wel op zaterdag 9 mei 2020 een AFHAAL-TRAPPERSPASTA, zie flyer.

Alle riten tot eind maart worden gecanceld!

Beste leden,

Zoals u waarschijnlijk reeds hebt vernomen worden alle activiteiten en evenementen in groep voorlopig op stop gezet door onze regering. In navolging van hen gaan wij hetzelfde doen en ons seizoen voorlopig ook “on hold” zetten.

Dus voorlopig gaan er geen ritten door tot 5 april. De eerste woensdag- en donderdagritten starten ook een week later.

Laat dit jullie echter niet tegenhouden om te fietsen, volgens viroloog Van Ranst is er geen enkel probleem met solosport.

Bij deze,

Tot in den draai en verzorg jezelf en je dierbaren.

Het bestuur.

Champagne Bar

Op zaterdag 12 oktober tijdens Breendonk Jaarmarkt zullen de WTC Breendonkse Trappers aanwezig zijn met een Champagne bar in de Dorpstraat 97 (in de buurt van Willy & Dora naast de Moutery)!

Iedereen welkom!!!