Er was eens …………….

Het klinkt misschien als een sprookje, maar we mogen eindelijk terug in groep fietsen. Het was al eerder toegelaten, maar we hebben deze boot met het bestuur en in samenspraak met de andere Klein-Brabantse fietsclubs nog even afgehouden.

Maar nu is de kogel door de kerk! Vanaf komende woensdag 10 juni starten we terug met groepsritten. Deze zullen niet hetzelfde verlopen als enkele maanden terug, maar indien we allemaal ons best een beetje doen, moet dit zeker lukken.

Uiteraard zitten we met enkele verplichtingen en afspraken die we moeten naleven. Deze worden hieronder opgesomd.

  1. Er zal wekelijks een formulier via mail (of via deze link) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKLFTMM-bN89g2Rkwtt637MjFBu1tavMn_1xmpSc-sPML5uQ/viewform?usp=pp_url   komen waarop je moet aanduiden welke ritten je die week zou meerijden. Dit is om ons al een goed zicht te kunnen geven op het aantal aanwezigen. Hierdoor kunnen we eventueel te grote groepen al opsplitsen (maximum 20 personen). We vragen dus nadrukkelijk om die mail in te vullen, indien je niet ingeschreven bent via mail kan het zijn dat je niet mee kan vertrekken.
  1. In dit formulier wordt ook gevraagd of je eventueel wegkapitein wilt zijn. Per 20 personen hebben we 2 wegkapiteins nodig. Deze dienen erop toe te zien dat de onderlinge afstand tussen de fietsers worden gerespecteerd. We stellen voor dat de ritverantwoordelijke alvast de wegkapitein vooraan kan zijn.Als je wordt aangesproken door één van de wegkapiteins, dan dient er naar zijn advies te worden geluisterd. Indien er geen 2 wegkapiteins zijn per 20 personen, wordt er niet vertrokken!
  2. Aan onze startplaats dient er rekening te worden gehouden met de onderlinge afstand. Ga dus niet vlak bij elkaar staan en kom geen 15 minuten op voorhand toe.
  3. De starturen van de ritten zijn ook lichtjes aangepast om de onderlinge afstand te kunnen bewaren, deze worden vermeld in het invulformulier. Indien er teveel volk is om de woensdag- of donderdagrit in 1 keer te laten vertrekken dan zal deze worden opgesplitst in meerdere groepen die dan vertrekken met 10 minuten tussen.
  4. We vragen van jullie voorlopig ook enige flexibiliteit in verband met de kalender, er staan tevens nog voldoende data open om zelf een rit te begeleiden. Indien je kandidaat bent mag je dit gerust laten weten.
  5. Er mag geen materiaal worden gedeeld, dus neem zelf reservemateriaal, eten en drinken mee. Als de volgwagen mee is dan mag het materiaal van de club uiteraard worden gebruikt.
  6. De snot-rockets worden niet meer gelanceerd. Indien je moet snuiten, rochelen of andere lichaamssappen wilt uitstoten, dan dient dit in een zakdoek te gebeuren.
  7. Breng geen niet-leden mee. Achteraf kunnen potentiele leden wel aansluiten maar momenteel kan het niet.
  8. Indien je ziek bent blijf je thuis!
  9. En als laatste, gebruik je gezond verstand!

We beschouwen de komende weken als een test.

Als we merken dat de regels niet worden nageleefd, kunnen we besluiten om de clubritten opnieuw op te schorten. De verantwoordelijkheid om dit te doen slagen, ligt bij ieder van ons!

Zoals jullie wellicht weten, opent ook de horeca opnieuw zijn deuren en is het fijn dat we Elke opnieuw kunnen steunen door na de rit iets te drinken. Hopelijk kan dat op het terras want dat betekent dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. We zouden willen vragen om ook hier de regels te respecteren en vb. met niet meer dan 10 personen aan een tafel te zitten.