Ongevalsaangifteformulier en medisch attest staan online

In geval van een ongeval kan je het aangifteformulier terug vinden bij de documenten op deze website. Er staat ook kort uitgelegd wat je bij een ongeval moet doen. Hopelijk heeft niemand het dit jaar nodig!
Het medisch attest dat moet ingevuld worden door jouw arts vind je op dezelfde pagina terug.